Kurjerzy - Zlecenie wysyłki kurierem - Zlecenie odbioru

  • Zaznaczenie opcji skutkować będzie wygenerowaniem etykiety z zleceniem odbioru przesyłki przez kuriera.
  • Odznaczenie opcji spowoduje wygenerowanie etykiety bez zlecenia ich odbioru. Opcję należy wybrać w przypadku gdy przesyłki dostarczane są przez zlecającego bezpośrednio do firmy kurierskiej lub gdy ustalono stały odbiór.