Maksymalna liczba nadgodzin w roku

Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Sytuacja taka może mieć miejsce z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Po drugie - praca w nadgodzinach możliwa jest w razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy.

Najczęściej występuje druga z wyżej wymienionych sytuacji. Do szczególnych potrzeb pracodawcy w takim wypadku zaliczyć można potrzeby socjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

W danym roku kalendarzowym pracownik może przepracować określoną przez przepisy liczbę nadgodzin. Co do zasady jest to granica 150 godzin (w tygodniu 8 godzin, na dobę 5). Ale w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub umowie o pracę dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w danym roku kalendarzowym (większej lub mniejszej). Jednak w ciągu roku kalendarzowego pracownik zatrudniony na cały etat nie może przepracować w ramach nadgodzin więcej niż 416 godzin.

Za nadgodziny pracownikowi przysługuje rekompensata - albo w postaci dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, albo w postaci czasu wolnego (odpowiadającego wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych). Należy pamiętać, że nie można przyznać obu świadczeń na raz. Wysokość dodatku zależna jest od dnia, w jakim odbywa się praca w nadgodzinach, i wynosi 50 lub 100 proc. wynagrodzenia.

W przypadku pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy oraz w niedzielę lub święto, sprawa godzin nadliczbowych przedstawia się nieco inaczej. Rekompensatą w przypadku wykonania pracy w jednym z tych dni jest udzielenie pracownikowi dnia wolnego. W takim przypadku zatem do powstania godzin nadliczbowych nie dochodzi.

Jednakże w momencie, gdy praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, w niedzielę lub święto przypadła na sam koniec okresu rozliczeniowego i udzielenie dnia wolnego nie będzie możliwe, dojdzie do sytuacji, gdy limit średniotygodniowej normy czasu zostanie przekroczony. W takim przypadku godziny przepracowane w w/w dni należy wliczyć do limitu nadgodzin.

Aby w systemie wFirma.pl dodać liczbę przepracowanych nadgodzin, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, następnie wejść w szczegóły pracownika i zakładkę Ewidencja czasu pracy.

Z listy znajdującej się po prawej stronie okna należy wybrać akcję Godziny pracy. W nowym oknie, po wybraniu zakresu dat, konieczne jest wprowadzenie liczby przepracowanych łącznie godzin oraz określenie rodzaju nadgodzin w nich zawartych:

  • Σ - jest to suma godzin przepracowanych
  • Nocne - oznacza liczbę godzin z łącznej sumy przepracowanych w nocy
  • Nad. pł. - płatne godziny nadliczbowe w dzień +50% (zostaną postawione do wypłaty)
  • Nad. pł. n. - płatne godziny nadliczbowe w nocy +100% (zostaną postawione do wypłaty)
  • Nad. wol. - godziny nadliczbowe, które mają zostać zamienione w innym terminie na wolne

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej