Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepisy jednoznacznie określają moment powstania obowiązku podatkowego w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT. Powstaje on z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Samo powstanie obowiązku podatkowego nie rodzi potrzeby wystawienia faktury, jednak jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi, z przyczyn innych, muszą być potwierdzone fakturą, obowiązek, o którym mowa, powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż dnia siódmego, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.