Odbiorca biznesplanu

Pisząc biznesplan, należy mieć  na uwadze jego adresata. Każda z instytucji, do której możemy zwrócić  się o środki finansowe, oczekuje nieco innych informacji. Warto przed przystąpieniem do pracy nad planem dowiedzieć się, czy instytucja, do której zamierzamy skierować biznesplan udostępnia jego gotowe formularze lub spis wytycznych, co powinno być w nim zawarte.


Bank

Banki, udzielając kredytu, w zmian otrzymują ustalony procent od pożyczonej kwoty. Zainteresowane są przede wszystkim, informacją dotyczącą bezpieczeństwa swojej lokaty. Powinniśmy zatem bardzo dokładnie przygotować tę część biznesplanu, która dotyczy danych finansowych firmy – płynności finansowej, zabezpieczenia majątkowego.


Inwestor

Inwestorzy, zazwyczaj gotowi są podjąć nieco większe ryzyko, niż bank. Jednak z racji większej, niż w przypadku banków, ilości zgłoszeń, analiza biznesplanów jest bardziej szczegółowa i częściej są one odrzucane. Firmami najchętniej wspieranymi w tym przypadku, są działające w sektorach technologii i usług.


Fundusze unijne

Część funduszy unijnych udziela pożyczek, inne przyznają bezzwrotne granty. Także one zwracają  uwagę na zdolności finansowe firmy, jednak nie jest to jedyne kryterium, przyznania środków finansowych. Oceniając biznesplan, fundusz bierze pod uwagę również to, czy udzielone wsparcie będzie zgodne z celami realizowanymi przez fundusz – może to być walka z bezrobociem, aktywizacja osób mieszkających na wsi, promocja agroturystyki i. in. 

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej