Oferty

  • Oferty nie są dokumentami księgowymi. Nie trafiają zatem do rejestru VAT i księgi przychodów i rozchodów.
  • Na podstawie oferty można wystawić dowolną liczbę faktur VAT, faktur pro forma oraz faktur zaliczkowych zakończonych fakturą końcową. Suma wszystkich zaliczek powinna być równa kwocie zamówienia.