Oferty - nievatowiec

  • Oferty nie są dokumentami księgowymi.
    Nie trafiają zatem do rejestru VAT i księgi przychodów i rozchodów.
  • Na podstawie oferty można wystawić fakturę (bez VAT).