PIT36 i PIT36L

Udostępniliśmy zeznania roczne PIT36 (z załącznikami PIT/B i PIT/O) oraz PIT36L (z załącznikiem PIT/B). Możliwa jest również wysyłka zeznań w formie elektronicznej bezpośrednio z systemu. W przypadku PIT36 i PIT36L nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Wystarczy uwierzytelnić zeznanie danymi identyfikacyjnymi oraz kwotą przychodu podatnika z 2009 roku.