Podpis elektroniczny

Deklaracja Zgodności

Serwis wFirma.pl jest zgodny z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm) a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów
wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących
do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

Serwis współpracuje z komponentem dostarczonym przez stowrzyszenie PEMI.