Magazyn - PZ

  • W przypadku wybrania kontrahenta z kartoteki - podczas dodawania produktów cena zostanie pobrana z ostatniego dokumentu z tym kontrahentem.
  • W przypadku wprowadzenia kontrahenta ręcznie - podczas dodawania produktów cena zostanie pobrana z ostatniego dokumentu z ręcznie dodanym kontrahentem.
  • W przypadku dodawania produktów na dokument PZ bez wprowadzonego kontrahenta - cena produktów zostanie pobrana z ostatniego dokumentu z ręcznie dodanym kontrahentem.