Postivo - hasło API

  • Hasło do API Postivo nie jest hasłem do konta Postivo. Żeby wygenerować hasło do API należy zalogować się do panelu Postivo. W zakładce API integracja » Konfiguracja dostępu do API należy utworzyć dostęp. Wystarczy wpisać nowe hasło i je powtórzyć, pozostałe pola można pozostawić bez zmian.