Przychody - płatności - kwota wpłaty w PLN

  • Kwota wpłaty otrzymanej na rachunek w PLN w walucie obcej po przeliczeniu przez bank na PLN. System automatycznie wyliczy kurs walut faktycznie zastosowany przez bank.
  • W przypadku zapłaty gotówką w złotówkach należy wskazać kwotę otrzymaną w PLN.