Przychody - płatności - rodzaj kasy

  • Należy wybrać rodzaj kasy, do której wpłynęła zapłata w walucie obcej.