Przychody - płatności - rodzaj rachunku

  • Należy wybrać rodzaj rachunku bankowego, na który wpłynęła zapłata w walucie obcej.