Raporty mb24 - wpisy księgowe

Pozycja wpisy księgowe agreguje następujące dokumenty:

  • przychody,
  • wydatki,
  • korekty kosztów,
  • dowody wewnętrzne,
  • remanenty początkowe,
  • ręczne wpisy do KPiR,
  • ręczne wpisy do rejestru VAT zakupu i sprzedaży.