Rekompensata za pracę w soboty, niedziele i święta.

Za pracę w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje 1 dzień wolnego, lub dodatek 100 proc.

Dnia wolnego udzielić możemy:

  • za prace w niedzielę – w ciągu 6 dni kalendarzowych, poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli; w przypadku, gdy jest to niemożliwe w/ w terminie należy zrobić to do końca okresu rozliczeniowego;
  • za pracę w dzień świąteczny – do końca okresu rozliczeniowego. 

W sytuacji, gdy udzielenie dnia wolnego, z określonych względów, okaże się niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zapłacić za czas, który pracownik spędził w pracy w niedzielę lub święto normalne wynagrodzenie oraz 100 proc. dodatek.

Za pracę w niedzielę lub święto z godzinami nadliczbowymi  pracownikowi przysługuje dzień wolny za normalny czas pracy oraz czas wolny za nadgodziny. Udzielenie czasu wolnego może mieć przebieg dwojaki:

  • na pisemny wniosek pracownika, wtedy pracownik może odebrać go później niż do końca okresu rozliczeniowego w proporcji ilości godzin 1:1;
  • z inicjatywy pracodawcy – do końca okresu rozliczeniowego w proporcji ilości godzin 1:1,5

W przypadku, gdy udzielenie dnia i czasu wolnego nie jest możliwe, pracę należy zrekompensować w formie pieniężnej.

Za pracę w sobotę, w przypadku, gdy będzie to 6 dzień pracy pracownika, również musimy oddać mu dzień wolny. Jest to rekompensata z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Wypłacenie wynagrodzenia, wraz z dodatkiem z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, możliwe jest tylko w przypadku, gdy pracująca sobota przypada na koniec okresu rozliczeniowego.

Więcej informacji:

  • art. 1511 § 1-2, art. 1513 , art. 15111 , art. 281 pkt 5 K. p.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej