Rekompensata za pracę w soboty, niedziele i święta.

Za pracę w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje 1 dzień wolnego, lub dodatek 100 proc.

Dnia wolnego udzielić możemy:

W sytuacji, gdy udzielenie dnia wolnego, z określonych względów, okaże się niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zapłacić za czas, który pracownik spędził w pracy w niedzielę lub święto normalne wynagrodzenie oraz 100 proc. dodatek.

Za pracę w niedzielę lub święto z godzinami nadliczbowymi  pracownikowi przysługuje dzień wolny za normalny czas pracy oraz czas wolny za nadgodziny. Udzielenie czasu wolnego może mieć przebieg dwojaki:

W przypadku, gdy udzielenie dnia i czasu wolnego nie jest możliwe, pracę należy zrekompensować w formie pieniężnej.

Za pracę w sobotę, w przypadku, gdy będzie to 6 dzień pracy pracownika, również musimy oddać mu dzień wolny. Jest to rekompensata z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Wypłacenie wynagrodzenia, wraz z dodatkiem z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, możliwe jest tylko w przypadku, gdy pracująca sobota przypada na koniec okresu rozliczeniowego.

Więcej informacji: