Samochód niefirmowy

Jeżeli pojazd nie jest środkiem trwałym w firmie (jest to pojazd prywatny, pojazd z umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) i używamy go do celów działalności gospodarczej to możliwe jest rozliczanie kosztów z nim związanych. Dotyczy to zarówno faktur za paliwo jak i innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu, takich jak: oleje silnikowe, części zamienne, ogumienie, opłaty za naprawy, mycie pojazdu, serwisy, remonty, opłaty z tytułu ubezpieczenia, opłaty parkingowe i za przejazdy autostradą. Podstawą do rozliczenia kosztów jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.


Jak to zrobić?

Zakładka Księgowanie » Kilometrówka:

  • funkcją Dodaj wpis tworzymy ewidencje trasy jaką wykonał pojazd do celów działalności gospodarczej w ciągu całego miesiąca.

Jeżeli czynności te wykonujemy po raz pierwszy, należy dodać pojazd i uzupełnić podstawowe informacje o nim. W szczególności należy podać pojemność silnika, od której zależeć będzie jaką program przyjmnie stawkę za km przejechanej trasy.

Funkcją Dodaj trasę wypisujemy miejsca podróży pojazdem oraz przejechane km. Jeśli trasy się powtarzają wystarczy rozwinąć pasek Trasy i wybrać jedną z nich.

Wprowadzone pojazdy oraz trasy można modyfikować, dodawać i usuwać z zakładce Księgowanie »Kilometrówka.

  • poleceniem Dodaj wydatek wybieramy pojazd, którego ewidencja dotyczy i księgujemy koszty, które w wyniku jego używania ponieśliśmy

  • w wyniku porównania wpisów trasy i faktycznie poniesionych wydatków z danego miesiąca program przenosi do Księgi Przychodów i Rozchodów tą mniejszą kwotę. Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu będą widoczne także w Rejestrze zak. Vat, gdyż podlegają one odliczeniom Vat.


Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej