Samochód niefirmowy

Jeżeli pojazd nie jest środkiem trwałym w firmie (jest to pojazd prywatny, pojazd z umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) i używamy go do celów działalności gospodarczej to możliwe jest rozliczanie kosztów z nim związanych. Dotyczy to zarówno faktur za paliwo jak i innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu, takich jak: oleje silnikowe, części zamienne, ogumienie, opłaty za naprawy, mycie pojazdu, serwisy, remonty, opłaty z tytułu ubezpieczenia, opłaty parkingowe i za przejazdy autostradą. Podstawą do rozliczenia kosztów jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.


Jak to zrobić?

Zakładka Księgowanie » Kilometrówka:

Jeżeli czynności te wykonujemy po raz pierwszy, należy dodać pojazd i uzupełnić podstawowe informacje o nim. W szczególności należy podać pojemność silnika, od której zależeć będzie jaką program przyjmnie stawkę za km przejechanej trasy.

Funkcją Dodaj trasę wypisujemy miejsca podróży pojazdem oraz przejechane km. Jeśli trasy się powtarzają wystarczy rozwinąć pasek Trasy i wybrać jedną z nich.

Wprowadzone pojazdy oraz trasy można modyfikować, dodawać i usuwać z zakładce Księgowanie »Kilometrówka.