Ewidencje - wartość początkowa środka trwałego

  • Wartością początkową środka trwałego w większości przypadków jest jego wartość netto zwiększona o związane z nim inne koszty.
  • Przykłady dodatkowych kosztów:
    • w przypadku samochodu koszt rejestracji
    • w przypadku maszyny koszt montażu
    • w przypadku samochodu osobowego kwota podatku VAT, którą nie można odliczyć