Style aplikacji

  • Pole przyjmuje wartości z przedziału #000000 - #ffffff.
  • Można też podać nazwę koloru np. red, green, blue itp.