System VAT marża - Sprzedaż towarów używanych

Ustawodawca  w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zawarł definicje towarów używanych sprzedawanych w systemie VAT marża . Przepis ten mówi ze, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Definicję tą stosuje się w przypadku gdy towary używane sprzedawane są przez podatnika, który nabył lub importował je w celu dalszej ich sprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).


System marża daje możliwość opodatkowania  podatkiem VAT  tylko różnicę pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży, a nie całość obrotów uzyskanych przez podatnika.


W myśl ustawy o podatku VAT rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe tylko w sytuacji, gdy towary używane zostały nabyte od podmiotu niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT lub zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, lub gdy zakup został dokonany od zarejestrowanego podatnika  VAT, a dostawa o której mówi ustawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT oraz  podatników VAT, w przypadku opodatkowanie tejże dostawy w systemie VAT marża.