System VAT marża - Sprzedaż towarów używanych

Ustawodawca  w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zawarł definicje towarów używanych sprzedawanych w systemie VAT marża . Przepis ten mówi ze, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Definicję tą stosuje się w przypadku gdy towary używane sprzedawane są przez podatnika, który nabył lub importował je w celu dalszej ich sprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).


System marża daje możliwość opodatkowania  podatkiem VAT  tylko różnicę pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży, a nie całość obrotów uzyskanych przez podatnika.


W myśl ustawy o podatku VAT rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe tylko w sytuacji, gdy towary używane zostały nabyte od podmiotu niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT lub zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, lub gdy zakup został dokonany od zarejestrowanego podatnika  VAT, a dostawa o której mówi ustawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT oraz  podatników VAT, w przypadku opodatkowanie tejże dostawy w systemie VAT marża.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej