Systemy wynagrodzeń pracownika

Pracodawca ma prawo stosować jeden system wynagradzania dla wszystkich zatrudnionych w firmie osób lub zdecydować się na różne systemy. Może również dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenie przysługującego pracownikowi, pamiętając jednak, by nie było ono niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Rodzaje wynagrodzeń

•    wynagrodzenie czasowe
wynagrodzenie prowizyjne
wynagrodzenie akordowe

Pracodawca, decydując się na wynagrodzenie czasowe, musi wskazać stawkę przysługującą na danym stanowisku pracy w określonym przedziale czasowym. Może to być wynagrodzenie w stawce miesięcznej lub wynagrodzenie godzinowe.
W przypadku wynagrodzenia prowizyjnego, jest ono ustalane jako określony procent od obrotu lub dochodu, jaki przynosi praca wykonywana przez pracownika.
Z kolei, w przypadku wynagrodzenia akordowego, pracodawca powinien jasno określić stawkę akordową, jak również normy pracy.