Szkolenie BHP

Zakres szkolenia BHP różni się w zależności od stanowiska. Wszyscy pracownicy podlegają instruktażowi ogólnemu. Nie ma znaczenia rodzaj i charakter pracy, który będą wykonywali.

Niektórzy pracownicy musza natomiast odbyć również  instruktaż stanowiskowy. Jeżeli pracownicy wykonują pracę na kilku stanowiskach, muszą odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Prowadzi się je dla: 
•    pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
•    pracowników narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne;
•    pracowników przenoszonych na ww. stanowiska;
•    pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach, w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, takich jak:
o    zmiany procesu technologicznego,
o    zmiany organizacji stanowisk pracy,
o    wprowadzenia do stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
o    wprowadzenia do użytkowania nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń;
•    uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów - praktykantów.