Tworzenie deklaracji

Deklaracje tworzymy w panelu Start » Podatki oraz Start » ZUS. Wszystkie deklaracje są automatycznie obliczane i generowane przez program – wystarczy wybrać rodzaj deklaracji.

Program podpowiada na podstawie informacji uzupełnionych w panelu  Ustawienia » Dane firmy jakie deklaracje powinien wygenerować podatnik.

Deklaracje, które sporządza przedsiębiorca przy wybranym sposobie rozliczania


W przypadku wspólników spółki deklaracje, takie jak ZUS DRA oraz zaliczki na podatek, należy generować osobno dla każdej osoby.

Deklaracje, które sporządzają wspólnicy przy wybranym sposobie rozliczania

Deklaracje powinny być generowane po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów i uwzględnieniu informacji dotyczących rozliczanego okresu.

Program nie aktualizuje wygenerowanych już deklaracji. Dlatego przy wprowadzaniu zmian mogących wpłynąć na wysokość obliczonego zobowiązania do Zusu czy Urzędu, należy użyć polecenia Modyfikuj lub usunąć stworzoną deklarację i wygenerować kolejną. Jeśli deklaracja została już wysłana (nie dotyczy zaliczki na podatek), a zmiany należy uwzględnić w okresie dotyczącym tej deklaracji należy wygenerować i wysłać korektę deklaracji.