Ustawienia - Kopie zapasowe

  • Mechanizm pozwala na przywrócenie większości danych firmy z określonego czasu. Operacja przywrócenia danych jest operacją ryzykowną i należy z niej korzystać jedynie w ostateczności.
  • Kopie automatyczne tworzone są w dwóch grupach, dobowej i godzinnej. Najstarsza kopia z każdej grupy jest usuwana, a jej miejsce zajmuje kopia aktualna.
  • W trakcie większych i mniejszych aktualizacji systemu kopie zapasowe przestają być zgodne z aktualną wersją bazy i nie jest możliwe przywrócenie stanu firmy na ich podstawie,
  • Można utworzyć co najwyżej 5 ręcznych kopii zapasowych, które będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jeden miesiąc.