Ustawienia - Ogólne - Forma działalności i właściciele

  • Osoba fizyczna - zaznaczają tylko podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Podmiot niebędący osobą fizyczną - zaznaczają wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki osobowe/kapitałowe prawa handlowego np. spółki jawne.