Ustawienia - podatek dochodowy - metoda rozliczania kosztów

Wybierz jedną z metod rozliczania kosztów:
  • Kasową (uproszczoną) - jeżeli koszty rozliczane są jednorazowo w dacie ich poniesienia.
  • Memoriałową - jeżeli koszty dzielone są na okresy rozliczeniowe, których dotyczą.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Pomocy.