Ustawienia - Podatek dochodowy - Odliczenia straty z ubiegłych lat

  • Ustawa o PIT pozwala podatnikom na pomniejszenie uzyskiwanego na bieżąco dochodu o stratę z lat ubiegłych.
  • Podatnik, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła.
  • Stratę można zacząć odliczać dopiero po złożeniu w urzędzie skarbowym zeznania za rok, w którym strata powstała.
  • W jednym roku odliczyć można maksymalnie do 50% straty powstałej w danym roku podatkowym. Jeżeli przez kilka lat były generowane straty, to należy je zsumować uwzględniając 50% limit odliczenia.
  • Po dodaniu odliczenia, strata będzie automatycznie uwzględniana przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy i zostanie przeniesiona do zeznania rocznego sporządzonego po zakończonym roku.