Ustawienia - Podatek dochodowy - Rok odliczenia

  • Należy wskazać rok, w którym zostanie odliczona strata podatkowa.