Ustawienia - Podatek dochodowy - Źródła straty

  • Należy wymienić źródło i lata podatkowe, z których wynika wprowadzona strata np. Strata z pozarolniczej działalności za rok 2014, 2015.