Ustawienia - Podatek VAT - Metoda kasowa

Schemat wybierany przez podatników wyłącznie tych, którzy zarejestrowali się na VAT-R wybierając kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego zależy od daty otrzymania zapłaty oraz od statusu kontrahenta. System automatycznie ustala czy sprzedaży dokonano na rzecz podatnika czy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności wg pola NIP:

  • podanie NIP oznacza sprzedaż na rzecz czynnego podatnika VAT;
  • brak podania NIP oznacza sprzedaż na rzecz nievatowców.