Ustawienia - Podatek VAT - Podstawa prawna zwolnienia z VAT

 • Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

  Zaznacz tę opcję, jeśli wykonujesz wyłącznie czynności zwolnione z VAT (ich katalog można odnaleźć w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT).
 • Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu

  Zaznacz tę opcję, jeśli wartość sprzedaży w roku ubiegłym nie przekroczyła limitu 200 000 złotych netto. Osoby, które rozpoczynają działalność w trakcie roku ustalają limit wg wzoru:
  (200 000:365) x liczba dni działalności w danym roku. Więcej informacji można odnaleźć w artykule Zwolnienie podmiotowe z VAT.
 • Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF

  Zaznacz tę opcję, jeśli korzystasz ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, które określa szczególne przypadki zwolnienia z VAT.
 • Inna podstawa prawna

  Zaznacz tę opcję, jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT na podstawie szczególnego przepisu prawnego. Opcję tę wybiera się w przypadku, gdy żadna z pozostałych nie jest odpowiednia. Dodatkowo należy samodzielnie wprowadzić podstawę prawną zwolnienia i będzie ona widoczna na dokumencie sprzedaży.