Ustawienia - Podatek VAT - System VAT marża

  • dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
  • podatkiem VAT opodatkowuje się różnicę pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży, a nie całość obrotów uzyskanych przez podatnika
  • przy włączonej opcji w zakładce Przychody » Sprzedaż pojawi się akcja "wystaw fakturę marżę"