Ustawienia - Podatek VAT - Zakładana proporcja sprzedaży opodatkowanej do łącznej sprzedaży

  • W miejscu tym należy wskazać proporcję na podstawie której system automatycznie uwzględni podatek możliwy do odliczenia w sytuacji wydatku związanego z działalnością mieszaną.
  • Proporcję można dodać ręcznie, wybierając opcję DODAJ PROPORCJĘ w polu PROPORCJA. Jest to wyrażony w procentach stosunek sprzedaży opodatkowanej do łącznej sprzedaży.
  • Funkcja WYLICZ PROPORCJĘ zadziała wyłącznie jeżeli w ubiegłym roku podatkowym przez cały rok księgowość prowadzona była w systemie
  • Więcej informacji o sprzedaży mieszanej w artykule: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona (sprzedaż mieszana)