Ustawienia - Użytkownicy - Uprawnienia

Użytkownik Administrator
  • Nie może dodawać, przypinać i odpinać użytkowników w firmie.
  • Może dodawać, przypinać i odpinać użytkowników w firmie.
  • Nie może być użytkownikiem zależnym.