Ustawienia - Użytkownicy - Uprawnienia

Użytkownik Administrator Pracownik
  • Nie może dodawać, przypinać i odpinać użytkowników w firmie.
  • Może dodawać, przypinać i odpinać użytkowników w firmie.
  • Nie może być użytkownikiem zależnym.
  • Ma dostęp jedynie do panelu pracownika.
  • Może zostać dodany jedynie z poziomu zakładki Kadry / Pracownicy.