Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Fakturę dokumentującą wewnatrzwspólnotową dostawę towarów w systemie można przygotować przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

W polu przeznaczonym na wybór stawki podatku VAT należy wybrać 0% WDT. W tej sytuacji sprzedawca po spełnieniu wszystkich warunków nie płaci podatku należnego VAT. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT.

W przypadku użytkowników korzystających z modułu księgowego (pakiet Optymalny lub Rozbudowany), kwota netto pojawi się w deklaracji VAT w wierszu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jako podstawa opodatkowania.