Wsparcie finansowe dla chcących założyć firmę - PUP

Urzędy pracy udzielają bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób, które planują założyć  działalność gospodarczą. Jednorazowe środki na podjęcie działalności to alternatywa do działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznawane środki są bezzwrotne, a jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania kapitału.

Wysokość środków, jakie mogą być przyznane jednej osobie, nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. W ubiegłym roku maksymalna kwota, jaką można było otrzymać, to 17900 PLN. Możliwości przeznaczenia pieniędzy jest znacznie więcej, niż w przypadku działania 6.2 POKL. Podstawowa różnica polega na możliwości finansowania kosztów środków obrotowych. Nieco mniej restrykcyjnie, choć także z procentowym ograniczeniem, traktowany jest temat samochodu dostawczego oraz ciężarowego.

Wsparcie z PUPu skierowane jest przede wszystkim do osób, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w sektorach handlowych oraz usługowych. Głównie dlatego, że te sektory mają największe szanse na otrzymanie środków z działania 6.2 POKL. Dofinansowanie przyznawane jest wszystkim zainteresowanym, do momentu wyczerpania limitów finansowych. Decyduje więc kolejność zgłoszeń. W niektórych urzędach pracy przyznanie wsparcia wiąże się z obligatoryjnym szkoleniem z zakresu zarządzania i prowadzenia firmy.