Pojazdy - data umowy

  • Data zawarcia lub zmiany umowy, jeżeli zmiana ta nastąpiła po 31 grudnia 2018 roku.