Pojazdy - forma własności

  • Leasing operacyjny - samochód używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy
  • Prywatny - samochód stanowiący własność lub współwłasność przedsiębiorcy, niebędący środkiem trwałym firmy
  • Inny - samochód niestanowiący własności przedsiębiorcy używany np. na podstawie umowy użyczenia, niebędący środkiem trwałym firmy ani przedmiotem najmu lub dzierżawy