Pojazdy - wartość pojazdu

  • Należy podać kwotę brutto wartości samochodu.
  • W przypadku czynnego podatnika VAT system przeliczy na wartość netto plus nieodliczoną wartość podatku VAT.
  • W przypadku podatnika zwolnionego z VAT pozostanie wartość brutto wynikająca z umowy.