Pojazdy - wartość pojazdu

  • Należy podać kwotę wymaganą do określenia współczynnika dla celów ustalenia limitu kosztów.
  • W przypadku leasingu operacyjnego czynnego podatnika VAT należy wprowadzić wartość netto lub wartość netto plus nieodliczoną wartość podatku VAT jeżeli samochód używany jest prywatnie i w działalności.
  • W przypadku leasingu operacyjnego podatnika zwolnionego z VAT należy wprowadzić wartość brutto wynikającą z umowy.
  • W przypadku umów najmu krótkoterminowego (poniżej 6 mcy) - wartość przyjętą do celów ubezpieczenia.