Wydatki - płatności - rodzaj kasy

  • Należy wybrać rodzaj kasy, z której dokonano zapłaty w walucie obcej.