Wydatki - płatności - rodzaj rachunku

  • Należy wybrać rodzaj rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty w walucie obcej.