Wysyłanie przypomnień o płatnościach

Użytkownik systemu, któremu zdarzy się, iż kontrahent nie rozliczy na czas należności za fakturę, może skorzystać z funkcji przypomnienia, wysyłanego w formie elektronicznej wiadomości.

Przypomnienie można wygenerować, zaznaczając w zakładce PRZYCHODY odpowiednią fakturę, a następnie wybierając z listy poleceń opcję “Wyślij przypomnienie”. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmodyfikować kilka opcji, w celu uzyskania najbardziej optymalnej dla siebie wiadomości.

Adres e-mail może zostać uzupełniony ręcznie, ale można go także przypisać do kontrahenta, używając w tym celu opcji modyfikacji w katalogu kontrahentów. Pola przeznaczone na wpisanie tematu lub treści zawierają szablonową wiadomość, natomiast oba z nich można w pełnym zakresie edytować zgodnie z własnymi potrzebami.

Wraz z przypomnieniem zostaną wysłane dokumenty - w zależności od wybranej opcji, będzie to oryginał faktury, kopia lub obie wersje. Dodatkowo użytkownik może wybrać opcję załączenia duplikatu oraz druczku przelewu.

WAŻNE!
W przypadku załączania druczku należy zwrócić uwagę, aby w ustawieniach firmy uzupełnić poprawnie nr rachunku bankowego - zostanie on zamieszczony na formularzu.

Użytkownik może też skorzystać z opcji potwierdzenia odebrania wiadomości przez kontrahenta.