Wysyłanie wezwań do zapłaty

Wezwanie do zapłaty użytkownik może wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną bądź poprzez e-mail.
W tym celu w oknie dialogowym, które pojawi się po wybraniu Dokumenty/Wezwanie do zapłaty należy określić rodzaj (rys.1).  Do wyboru jest plik PDF oraz spakowane w ZIP - pozwalający na zapisanie i wydruk, a także załącznik i treść HTML jako propozycja wysłania wezwania poprzez e-mail.

rys.1

Szablon wezwania do zapłaty można zmienić na stałe w panelu Ustawnienia » Szablony dokumentów, modyfikuąc zaznaczone wezwanie. Można też zaznaczając opcję tryb edycji (rys.2) wprowadzić poprawki w wypełnionym danymi szablonie, przed wygenerowaniem wydruku czy wysłaniem maila (rys.3)

rys.2


rys.3


Zaznaczenie opcji zapisz w dokumentach (rys.2) spowoduje, że wygenerowane wezwanie zostanie przeniesione do zakładki Dokumenty w szczegółach kontrahenta (rys.4)

rys.4