Zagraniczne faktury sprzedaży

W ustawie o VAT nie ma informacji, w jakim języku powinna być wystawiona faktura. W rozporządzeniu znajduje się jedynie wymóg umieszczania określonych zwrotów - takich jak “faktura” - w języku polskim. Ponadto, istotna jest czytelność faktury, ponieważ jest ona podstawą prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży, na podstawie których sporządza się deklarację podatkową.

Jeżeli istnieje konieczność wystawienia faktury dla zagranicznego kontrahenta, najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie dokumentu w obu językach - obcym i polskim.

Stosownie do przepisu zawartego w par. 12 ust. 4b rozporządzenia, dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Jego treść musi być pełna i zrozumiała, dopuszczalne jest używanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeśli w dowodzie księgowym podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej w walucie obcej, podatnik posiadający ów dowód zobowiązany jest do przeliczenia waluty obcej na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.

System Wfirma.pl umożliwia wystawianie faktur VAT dwujęzycznych, sporządzanych dla zagranicznych kontrahentów. Obok etykiet polskich wymaganych przez prawo, znajdują się ich wersje w wybranym przez użytkownika języku. Język faktury wybiera się w opcjach zaawansowanych, przy wystawianiu faktury. Możliwe jest wystawienie faktury po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku, norwesku i włosku.

Aby wystawić taką fakturę, należy postępować analogicznie, jak w przypadku zwykłych faktur sprzedaży, jedynie w pozycji stawki należy dokonać wybory odpowiedniej stawki podatku VAT, w zależności od rodzaju transakcji (0% WDT, 0% Exp., nie podl. UE, nie podl.).

Istnieje ponadto możliwość wystawienia faktury, zarówno dla polskiego jak i zagranicznego kontrahenta, z wykorzystaniem waluty innej niż PLN. W zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać interesującą nas walutę (dostępne są: złoty, euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski, yuan renminbi, hrywna, korona czeska, korona duńska, korona szwedzka, kuna chorwacka, lej rumuński, lew bułgarski, lira turecka, łat łotewski, rubel rosyjski, nowy izraelski szekel, dolar australijski, dolar kanadyjski, dolaj nowozelandzki, dolar Hongkongu) i wpisać wartość faktury. Po jej zapisaniu program automatycznie przeliczy kwotę na polskie złote wg odpowiedniego kursu NBP i zaksięguje ją w Ewidencji. Informacje o kursie będą widoczne na fakturze.