Zakup pakietu - faktura elektroniczna

  • Faktury elektroniczne w naszym systemie wystawiane są w postaci plików XML podpisanych elektronicznie w formacie XAdES. Razem z fakturą w postaci XML wysyłana jest jej czytelna wersja w postaci pliku PDF.
  • Dla celów archiwizacyjnych i księgowych tego rodzaju dokument należy przechowywać w takiej samej formie, w jakiej został on wystawiony (w postaci pliku XML XAdES).
  • Pod adresem http://wfirma.pl/efaktura znajduje się generator czytelnej wersji faktury na podstawie pliku XML XAdES w naszym formacie.
  • Faktury elektroniczne wysyłamy w ciągu kilku dni od wpłynięcia płatności za pakiet.