Zakup środków trwałych

Do zakupu środków trwałych księgowane są faktury za przedmioty o wartości powyżej 3500zł.

Księgując fakturę użytkownik na podstawie podpowiedzi programu klasyfikuje zakupiony środek trwały do odpowiedniej kategorii.

Program sam proponuje metody i stawki amortyzacyjne zgodnie z przepisami podatkowymi.

Program automatycznie przenosi zaksięgowany dokument do zakładki Ewidencje » Środki trwałe.

W niekórych sytuacjach program podwyższa wartość środka trwałego. Zobacz: Ograniczenia przy samochodach osobowych, Modernizacja Środków Trwałych.

Uwaga! gdy zakup środka trwałego nie jest udokumentowany fakturą a jest udokumentowany zwykłą umową, zakup księgujemy w zakładce Ewidencje » Środki trwałe.

Zobacz też: Samochód firmowy, Amortyzacja