Zakup wyposażenia

Definicja wyposażenia

Pod pojęciem wyposażenia należy rozumieć takie składniki majątku, które łącznie spełniają dwa warunki:

Ważne!
Składników majątku, których przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, a wartość jest niższa niż 1.500 zł, podatnik nie ujmuje w ewidencji wyposażenia.

Ewidencja zakupu wyposażenia w systemie

W sytuacji, gdy zakup wyposażenia został udokumentowany fakturą, należy wprowadzić ją do systemu przez zakładkę Wydatki » Księgowanie » Dodaj » Faktura (bez VAT) » Rodzaj wydatku: Zakup wyposażenia.

Natomiast gdy zakup został udokumentowany fakturą VAT marża, umową kupna-sprzedaży, rachunkiem lub fakturą wystawioną przez podmiot zwolniony z VAT, ewidencji wydatku należy dokonać następująco: Wydatki » Księgowanie » Dodaj » Faktura (bez VAT) » Rodzaj wydatku: Zakup wyposażenia.

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w: