Zakupy z zagranicy

Aby zaksięgować fakturę zakupu w walucie obcej należy zaklasyfikować ją do odpowiedniego typu wydatku, a następnie wybrać walutę, w której jest wystawiona.
Program automatycznie przeliczy kwotę po odpowiednim kursie NBP i przeniesie ją do Ewidencji w walucie polskiej .

Możliwe jest rozliczanie  transakcji zakupowych z krajami Unii Europejskiej jak również z tymi poza wspólnotą poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki WNT, import usług, uproszczony import towarów.

Księgowanie faktury z Niemiec wystawionej w Euro

Zobacz też: Księgowanie WNT, Księgowanie importu usług