Zaliczka na podatek

Wpłaty zaliczek na podatek uiszcza się w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania. W ciągu roku podatkowego wpłatom tym nie towarzyszy składanie deklaracji. Po jego zakończeniu podatnik ma obowiązek złożenia we wskazanym wyżej urzędzie zeznanie roczne.

W przypadku spółki, każdy właściciel generuje osobno zaliczkę na podatek dochodowy, który jest obliczany proporcjonalnie do udziałów w firmie.


Podatek dochodowy

Aby obliczyć podatek program zestawia przychody i koszty narastająco od początku roku.

W przypadku gdy użytkownik zmienił program z innego na wFirma.pl w ciągu roku, powinien ręcznie wprowadzić do panelu Ewidencje » KPiR  jednym wpisem wszystkie przychody i koszty z poprzednich miesięcy od początku roku. Przy obliczaniu podatku program automatycznie uwzględni te kwoty.

Zobacz: Przeniesienie księgowości z innego systemu .

Podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o zapłacone składki społeczne, a obliczony podatek o  zapłacone składki zdrowotne. 

Kwoty składek społecznych i zdrowotnych są automatycznie uzupełniane, gdy istnieje deklaracja DRA z płatnością w okresie, którego dotyczy zaliczka na podatek dochodowy. Jeśli płatności nie dokonano pola te pozostawiamy puste.

Jeśli użytkownik dopiero rozpoczął działalność to rozliczając pierwszy miesiąc w systemie wFirma.pl, pola składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, odliczone składki i poprzednie zaliczki pozostawia puste.

Jeśli użytkownik w ciągu roku zmienia program na wFirma.pl to uzupełnia pola odliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz poprzednie zaliczki na podatek, które nie są zaewidencjonowane w systemie wFirma.pl. Jest to jednorazowa informacja, o którą pyta program przy pierwszym generowaniu zaliczki.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych, których wysokość zależy od rodzaju osiągniętego przychodu. W tym celu prowadzona jest ewidencja przychodów.

Podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o  zapłacone składki społeczne, a obliczony zryczałtowany podatek o zapłacone składki zdrowotne.

Kwoty składek społecznych i zdrowotnych są automatycznie uzupełniane, gdy istnieje deklaracja DRA z płatnością w okresie, którego dotyczy zaliczka na ryczałt. Jeśli płatności nie dokonano pola pozostawiamy puste.

Jeśli użytkownik dopiero rozpoczął działalność to rozliczając pierwszy miesiąc w systemie wFirma.pl, pola składka na ubezpieczenie społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostawia puste.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej