Zanim rozpoczniesz pracę z systemem księgowym

Należy przejść do panelu Ustawienia » Dane firmy.

W podstawowych danych użytkownik wybiera metodę rozliczania Vat oraz formę opodatkowania (rodzaj ewidencji). Od tego zależeć będzie sposób naliczania i opłacania podatku, rodzaj prowadzonej ewidencji, jak również zakres obowiązków wobec fiskusa.

W szczegółowych danych użytkownik wybiera adres urzędu skarbowego dla potrzeb deklaracji Vat. Przynależność do urzędu zależy od miejsca prowadzenia działalności. Kolejno należy zaznaczyć rodzaj firmy: osoba fizyczna lub  podmiot niebędący osobą fizyczną.


Okno ze szczegółowymi informacjami o firmie


W przypadku podatnika nie będącego osobą fizyczną należy dodać wspólników firmy, uzupełnić ich dane osobowe, określić udziały oraz zaznaczyć właściwy schemat do rozliczania z Zusem.

Przeniesienie księgowości z innego systemu

W celu przeniesienia danych z innego systemu należy przejść do panelu Ewidencje » Księga Przychodów i Rozchodów. Poprzez dodanie Nowego Wpisu przepisać wartości każdej kolumny księgi sumarycznie od początku bieżącego roku.

Pierwszy wpis do KPiR

W celu zachowania ciągłości numeracji pod Numerem wpisu wprowadzamy  numer ostatni z księgi  innego systemu, z którego przenosimy dane.