Zanim wystawisz fakturę

Ustaw sposób nadawania numeracji dla dokumentów sprzedaży

Należy przejść do panelu Ustawienia » Faktury » Serie Faktur. Program może nadawać numercję wygenerowanym dokumentom sprzedaży na podstawie istniejących już wzorów bądź wzorów samodzielnie stworzonych przez użytkownika.

W definiowaniu wzorów serii dokumentów mogą pomóc:

przykładowe wzorce:

    * [numer]/[rok]
    * FS [numer]/[miesiac]/[rok]
    * [numer] - [miesiac] - [rok] JK

dostępne znaczniki:

    * [numer] - generowany podczas wystawiania faktury
    * [miesiac] - miesiąc z daty wystawinia
      W przypadku wyboru tego znacznika numer faktury będzie resetowany co miesiąc. Dla wzorca                    [numer]/[miesiac]/[rok] generowane będą faktury 1/1/2008, 2/1/2008, 3/1/2008 ... 1/2/2008,                   2/2/2008 itd
    * [rok] - rok z daty wystawienia (czterocyfrowy) np 2008
    * [rok2] - rok z daty wystawienia (dwucyfrowy) np 08

Jeżeli użytkownik chce aby numer dokumentu zaczynał się od innej cyfry niż 1, powinien podczas dodawania lub modyfikowania serii w polu numer początkowy wpisać cyfrę, od której program powinien zacząć nadawać numerację.

Dodaj numer firmowego konta bankowego, który będzie widoczny na wydruku dokumentu sprzedaży

Należy przejść do panelu Ustawienia » Dane firmy. Istnieje możliwość dodawania wielu kont bankowych.

Na  wydruku dokumentu sprzedaży pojawi się tylko jeden numer - wybrany podczas wystawniania dokumentu sprzedaży bądź przyporządkowany do danego kontrahenta.